Typický čaj s výraznými účinky

Černý čaj tvoří stále většinu čaje prodaného v západních zemích. I přes vzrůstající oblibu ostatních druhů si zachovává své přední místo. Dříve byl jediným známým na Západě. V Číně se pod tímto názvem ale prodává jiný nápoj, a tento druh bývá spíše označován jako červený, podle své barvy.
Černý čaj získává své typické vlastnosti díky procesu oxidace, kterým prochází lístky během procesu výroby. Nejdříve se nechají zavadnout, následně oxidují za určité vlhkosti a teploty, a pak se dosušují. Stupeň oxidace je určujícím pro vlastnosti.

Velikost lístků

Podle velikosti a kvality lístků se řadí do kategorií a tříd kvality. Listy černý čaj nižší kvality se strojově řežou, drtí nebo stáčejí, a plní do sáčků. Listy vyšší kvality se zpracovávají většinou ručně a zůstávají vcelku.